Tilsyn under byggeriet 

Ved en byggesagkyndig med på sidelinjen sikrer du dig, som bygherre, at huset jævnligt bliver eftergået og kontrolleret. 

Nybyggeri og typehusbyggeri

Der er mange gode fordele ved at vælge et typehusfirma til at bygge dit nye hus.
Der findes flere gode typehuse firmaer, der bygger gode huse, som fungerer fint uden store problemer. Men andre sager er ikke problemfri, med kedelige sagsforløb, hvor der skændes om diverse detaljer, og måske endda ekstra regninger, og sidst ved afleveringen kan det hurtigt blive en kamp om mangler ved byggeriet som afvises af enten entreprenøren eller typehusfirmaet.

Det er desværre min erfaring, at mange typehuse springer over hvor gærdet er lavest, samt at deres egenkontrol og kvalitetssikring ikke lever op til standard. Så i bedste/værste fald er en bygherrerådgivers tilsyn en øget kvalitetssikring af byggeriet.

Mine tilsyn på dit hus består typisk af række stikprøvekontroller af de mest kritiske bygningsdele og konstruktioner under byggeriet. Mange bygningselementer bliver bygget ind, og kan ikke senere kontrolleres. Hovedmeningen med tilsynene er netop at kontrollere disse kritiske punkter i byggeriet.
Der er typisk tale om tilsyn ved støbninger af fundament og terrændæk/betongulve, murerarbejder, vådrumssikring, udførelse af dampspærre og skjulte forankringer i mur og tag.

Arbejdet og evt. fejl dokumenteres og påtales overfor byggefirmaet, ligesom I som bygherre rådgives undervejs i byggeriet.

Med en byggetilsynspakke ved nybyggeri får du følgende: 

 • Gennemgang af aftalegrundlaget og andre relevante dokumenter 
 • Grundige byggetekniske undersøgelser af de relevante bygningsdele for vurdering af fejl og mangler

 

Typiske eksempler på tilsyn 

 • Fundamentstilsyn ifm. støbning af fundamenter 
 • Tilsyn med terrændækskonstruktionen (inden støbning) 
 • Tilsyn væg- og facadekonstruktioner 
 • Tilsyn med tagkonstruktionen 
 • Tilsyn med undertag, vinduer og andet tømrerarbejde 
 • Tilsyn med murerarbejdet 
 • Tilsyn med dampspærre, tæthedsplan og installationer 
 • Tilsyn for kontrol af byggefugt 
 • Tilsyn af vådrum

 

 • Førgennemgang inden overtagelse for nedbringelse af fejl og mangler 
 • Afleveringsforretning så I kommer trygt og roligt i hus 

Eksempler på fastprisaftaler

Priser fra 4.500 kr. pr. tilsyn.

Ring på 64 63 61 04 og hør nærmere.

Bemærkninger

VIGTIG – Af hensyn til planlægningen af byggetilsynene er det yderst vigtigt, at I som bygherre informerer mig om byggeriets fremgang. Det vil sige, at I skal varsle mig, når det er ved at være tid for tilsynene, og herunder hvilke tilsyn I ønsker udført. Som bygherre (dig) kommer du næsten dagligt på byggepladsen. 

Om- og tilbygninger, samt renovering 

Byggetilsyn ved tilbyg, ombygninger og større renoveringer er vigtige, og bør generelt udføres som en del af et større samarbejde mellem bygherre, rådgiver(e) og de udførende entreprenører. 

Ved renovering byder der sig typisk mange udfordringer og problemer undervejs i byggeriet. Det sker ikke bare hver gang, det sker hver eneste gang. Renovering er svært, og en øvelse som kun få mestre. Det kræver på en og samme tid, et stort kendskab til fortidens byggeskikke samtidig med kendskab til de nyeste byggemetoder, -materialer og ikke mindst nutidig lovgivning. 

Problemer som opstigende grundfugt, kuldebroer, radon, råd og svampeskader mv. skal tages med i betragtning, sammen med lovkrav til efterisolering – alt sammen uden at ødelægge det bestående og gøre ondt værre.  

Jeg har stor erfaring med ombygninger der, på trods af de bedste intentioner om forbedringer, er gået helt galt og har efterladt husejere med huse der er i værre stand, end FØR de gik i gang. Det er mildest talt en katastrofe, og mange opdager desværre alt for sent, hvor dårligt de kan være stillet som forbruger.     

Opstartsmøde

Det vigtigste er at komme godt fra start. Og det starter med et møde med jeres uvildige bygherrerådgiver (mig). Læs nærmere om det under renoveringsrådgivning.

Projektgranskning

Når jeres projekt er klar til udsendelse for tilbudsindhentning, bør I lade projektet gennemgå af en uvildig bygherrerådgiver. Projektgranskning anbefales generelt af Byggeskadefonden og andre aktører som er vant til at se byggeskaderne.
Det er både nemmere, bedre og langt billigere at finde fejlen før man går i gang med byggeriet.

Byggemøder

Du får mig med ved byggemøderne som bygherrerådgiver, her vil jeg varetage dine interesser og rådgive dig. Dette gælder både overfor andre tilknyttede rådgivere, såsom arkitekter og projekterende ingeniører eller konstruktører, og ikke mindst overfor entreprenøren.

Med en tilknyttede bygherrerådgiver under om- og tilbygning får du følgende: 
 • Gennemgang af projektet 
 • Projektgranskning 
 • Grundige byggetekniske undersøgelser af de relevante bygningsdele for vurdering af fejl og mangler, samt udarbejdelse af tilsynsnotater 
 • Deltagelse på byggemøder, evt. med byggemødereferater 
 • Sparring parterne imellem
 • Førgennemgang inden overtagelse for nedbringelse af fejl og mangler 
 • Afleveringsforretning så I kommer trygt og roligt i hus

Eksempler på fastprisaftaler

Priser fra 5.000 kr. pr. tilsyn.

Bemærkninger

Ring på 64 63 61 04 og hør nærmere. 

Pga. stor variation i projekterne kan der ikke gives faste priser.

Bevaringsværdige huse

Renovering af ældre og bevaringsværdige huse kræver helt særlige byggetekniker, og dermed også helt særlige tilsyn og bygherrerådgivning.
Jeg står registreret som rådgivende ingeniør hos Raadvad Centeret, en samlet rådgiverliste over rådgivere med særlig viden og erfaring vedr. bevaringsværdige huse.