Forretningsbetingelser

Generel vejledning ved køb af rådgivning hos Morten K. Mathiasen ApS

Nedenstående er information til dig, som har bestilt og købt en rådgivningsydelse hos Morten K. Mathiasen ApS.

Informationen skulle gerne gøre det klart, hvad du kan forvente fra mig, men også, hvad jeg forventer af dig/jer, for at du/I får mest muligt ud af vores tid og rådgivning.

Sammen sikrer vi os, at du/I træffer de rette valg.

1. Din forventningsafstemning med Morten K. Mathiasen ApS.

Du har nu, på baggrund af oplysninger om dit hus størrelse og alder, samt en beskrivelse af hvad problemet eventuelt måtte være, modtaget din ordrebekræftelse, hvori dette skriv er vedlagt.

I din ordrebekræftelse står der præcist, hvad formålet med rådgivningen er. Formålet er dannet på baggrund af forventningsafstemningen, lavet ved den første telefoniske kontakt.
Måtte der være forskel mellem det mundtligt aftalte og hvad der står i ordrebekræftelsen, bedes du/I henvende dig/jer igen, sådan at vi har en helt korrekt og fælles forståelse for den aftalte rådgivning.

2. Dine opgaver FØR jeg kommer til mødet.

Som beskrevet i ordrebekræftelsen er det din/jeres opgave at indsamle relevante dokumenter.

Fremsender du materiale inden mødet, kan det ikke forventes, at jeg har læst alle dokumenterne igennem før mødet.
Ønskes dette, skal der træffes særskilt aftale om dette, og du skal henvende dig igen.
(tilstandsrapporter er undtaget dette forbehold)

Hustegninger er vigtige, og bør altid ligge klar. Ligger du/I ikke inde med tegninger på huset, kan de oftest hentes via hjemmesiderne filarkiv.dk, weblager.dk og/eller via din kommunes hjemmeside.

Vær opmærksom på, at der er forskel på forsikringspolicen og de generelle forsikringsbetingelser. Du/I skal finde begge dokumenter frem. Policen er den med prisen på.

Forbered alle dine/jeres spørgsmål og skriv dem ned – på den måde får I mest ud af vores møde.

3. Klargøring af huset

Jeg skal have adgang til alle relevante områder, både inde og ude.

Du/I skal derfor sørge for at åbninger som lofts-, skunk- eller krybekælderlemme er tilgængelige og nemt kan åbnes.

Jeg har altid en stige med, men da den kun er 3,3 meter lang, kan jeg ikke besigtige bygningsdele højere end dette. Derfor, hvis jeg, skal højere op, skal du/I stille arbejdsmiljøgodkendte hjælpemidler til rådighed. Jeg kan godt være behjælpelige med bookning af lift eller lignende, og hvis dette ønskes, skal jeg kontaktes for aftale herom, hvorefter du/I vil modtage en ny ordrebekræftelse indeholdende lift/stillads for besigtigelse.

For at jeg bedst kan rådgive dig/jer om din/jeres bolig-situation, må du/I ikke fjerne tegn på skader, gøre mere rent eller lufte mere ud, end du/I plejer.
Hvis du/I allerede har fjernet tegn på skader, vil jeg meget gerne se billeder af problemet / skaderne hvis du/I ligger inde med dette. Hav i så fald billederne klar til besigtigelsen.

4. Under rådgivningen

Som det fremgår af din/jeres ordrebekræftelse, er det fastsat en tidsramme til rådgivningen.

Jeg skal typisk videre til en anden sag bagefter og derfor kan jeg ikke forventes at udvide rådgivningen på besigtigelsesdagen. Jeg holder løbende øje med tiden og giver besked om mulighederne, hvis tiden skrider.

Derfor er det også vigtigt at forventningsafstemningen ved den første telefonkontakt, er så præcis og korrekt som muligt, da mit mål er at løse opgaven for dig/jer indenfor den aftalt tid og pris.

Rådgivningen indeholder store mængder mundtlige forklaringer og rådgivning, og det er derfor en nødvendighed at du/I selv deltager. Ligeledes bør du/I tage egne notater undervejs.

5. Hvad når vi i den aftalte tid

Meget kan vi nå på få timer, men ikke nødvendigvis alt. Jeg udfører så grundige undersøgelser som muligt. Nogle emner kan dog kræve mere dybdegående byggetekniske undersøgelser.
Betragt mig som den alm. praktiserende huslæge. Jeg kan undersøge meget, tage prøver etc. med det samme. Men god faglighed kan også være, at jeg sender dig/jer videre til nærmere undersøgelser, enten hos specialister eller at jeg selv udvider undersøgelsen, f.eks. med destruktive indgreb og udtagning af skimmelprøver, hvis jeg finder behov for dette.
Opstår sådanne behov, vil jeg forventningsafstemme dette med jer ved besigtigelsen.

6. Efter rådgivningen – rapporter og notater

Som beskrevet i din/jeres ordrebekræftelse er der et fastsat antal timer til rådgivning samt notatskrivning. Prisen indbefatter hverken rapport eller opfølgning på sagen ud over dette rådgivermøde, og hvis der måtte være behov for sådanne, udføres disse på timebasis efter nærmere aftale med mig.

7. Standardforbehold:

Skjulte skader og manglende adgang
Der tages forbehold for skjulte skader, som ikke var til stede ved vores besigtigelse, eller som på anden måde er skjult i konstruktioner eller manglende tilgængelighed, (indbo mv.).

Priser

Vores timepris er kr. 1.500,-
Kørsel faktureres til kr. 5,-/km.
Der faktureres pr. påbegyndte halve time.
Alle priser er inkl. moms.

Billeder

Ophavsretten til billeder taget i forbindelse med rådgivning tilhører M.K.M. ApS og vi må benytte billederne til artikler eller lignende markedsføring. Alle billeder er 100 % anonyme.

GDPR

Vi gemmer jeres navn(e), adresse(r), telefonnumre og mailadresse i 5 år. Hertil rapporter, billeder og bilag.
Derefter slettes det automatisk.

100 % uvildig

Morten K. Mathiasen er 100 % uvildig og har ingen samarbejder med hverken forsikringer, håndværkere eller typehusfirmaer, mv.