Bygningsteknisk rådgivning  

Alle husejere har fra tid til anden oplevet problemer med skader på deres huse – både nye og gamle huse.

Skader på huset

Skaderne kan skyldes fx udefra kommende påvirkning, storm, hærværk/indbrud eller brand. Men det kan også skyldes manglende vedligehold eller byggesjusk.

Skader på huse kan derfor være en kompleks affære, både hvad angår at finde årsagen til skaderne, men også at finde den rette udbedringsløsning.

Begge dele kræver en erfaren rådgiver, som udover at være ekspert i bygningsskader, også skal kende til love og regler vedr. forsikring samt udbedring.

Mange skader er heldigvis dækket af forsikringen – andre er ikke. Dette kan jeg hjælpe dig med og dertil hjælp dig videre i processen.

Med en byggeteknisk rådgivning får du følgende:

 • Grundige byggetekniske undersøgelser af de relevante bygningsdele og skader 
 • Drøftelser vedr. mulighederne og forskellige løsninger 
 • Gennemgang af dine forsikringsbetingelser og eventuelle klausuler eller forbehold 
 • Rådgivning omkring de forhold som konstateres og hvordan du står i forhold til dine forsikringsdækninger 
 • Drøftelse af løsningsforslag (Hvad gør du nu) 
 • Udarbejdelse af notat omkring de konstaterede forhold (som du evt. kan sende til forsikringen)*
 • Deltagelse på møder med håndværkere og/eller forsikringsrepræsentanter * 
 • Kontrol med skadesudbedringer *

* Efter nærmere aftale og tilbud 

Eksempler på fastprisaftaler

2 timer, 5000 kr. inkl. moms
(få problemer, mindre hus)

3 timer, 6.000 kr. inkl. moms
(flere problemer, større hus)

Bemærkninger

Priserne bygger på faste besigtigelsestider af enten 2 eller 3 timer, hvoraf den/de første time(r) oftest benyttes til undersøgelser, mens den resterende time anvendes på notat eller drøftelser af de konstaterede problemstillinger. 

I nogle tilfælde er et notat overflødigt, og i disse tilfælde vil det være af langt større værdi for jer, at bruge tiden på yderligere undersøgelser, samt at I får tilsendt diverse relevante informationer og dokumenter fra Morten K. Mathiasen. Dette kunne være relevante byg-erfa blade, anvisninger, produktinformationer mv. Dette forventningsafstemmer vi nærmere på adressen.  

Der er ikke i prisen indeholdt yderligere opfølgning på sagen, herunder rapporter eller notater. Hvis der måtte opstå behov for opfølgning, fx via telefonsamtale eller mailkorrespondancer udføres sådanne arbejder på timebasis til kr. 1.500,00/time, der faktureres pr. påbegyndte 15 minut.

Fejl og mangler ved håndværksarbejder

Mange husejere oplever desværre at aftalerne med håndværkerne ikke holder, eller at det udførte arbejde langtfra, lever op til det forventede.

Byggeri er komplekst, og på trods af de store beløber et byggeri koster, følger kvaliteten ikke altid med.

I dansk byggeri slås man typisk om de tre samme ting: Mangler ved byggeriet, krav om ekstra regninger/et byggeri der bliver dyrere end forventet og så forsinkelser.

Håndværkerfejl, forsinkelse og ekstra regninger er det tætteste jeg kommer på et speciale, og jeg har behandlet problemstillingerne intenst igennem mange år, bl.a. i egenskab af mine mange år som syn og skønsmand og hvervet som faglig dommer i Voldgiftsretten.

Juridisk kan jeg langt hen ad vejen rådgive jer om de kontraktmæssige udfordringer og muligheder. Ved kompliceret og omfattende sager skal man dog altid inddrage advokat, og jeg samarbejder med landets bedste entrepriseadvokater. Se nærmere under samarbejdspartnere.

Er der fejl på det udførte arbejde? 
– der er findes mange forskellige løsninger og hvad er rigtigt, hvad er forventeligt og hvad er lovkrav? Dette kan jeg hjælpe jer med at afklare. 

Ringe aftalegrundlag – hvad er med i prisen? 
– Hvad siger jeres aftale? Og hvad kan man forvente, hvis der ikke er indgået aftale? Det kan jeg hjælpe jer med at forstå. 

Følgeskader på håndværksarbejder 
– Revner væggene, er gulvene skæve eller kan vinduerne ikke længere åbne? Lad mig undersøge forholdene, og hjælpe jer med at stille krav om udbedring til de ansvarlige. 

Rådgivning vedr. byggeskader og entreprise retslige forhold kræver en særlig indsigt i de byggetekniske regler og lovkrav, samt indsigt i de juridiske spilleregler og ansvarsfordeling, herunder forsikrings- og garantimæssige forhold. 

Med en byggeteknisk rådgivning får du følgende:

 • Vurdering af sagens forhold, og begge parters side af sagen (uvildighed). 
 • Gennemgang af aftalegrundlaget
 • Grundige byggetekniske undersøgelser af de relevante bygningsdele for vurdering af fejl og mangler
 • Rådgivning omkring de forhold som konstateres og hvordan du står i forhold til dine indgået aftaler 
 • Drøftelse af løsningsforslag (Hvad gør du nu) 
 • Udarbejdelse af notat omkring de konstaterede forhold (som du evt. kan sende til det ansvarlige byggefirma)*
 • Deltagelse på møder med håndværkere og anden relevant korrespondance*
 • Kontrol med skadesudbedringer *

* Efter nærmere aftale og tilbud 

Eksempler på fastprisaftaler

2 timer, 5.000 kr. inkl. moms
(få problemer, mindre hus)

3 timer, 6.000 kr. inkl. moms 
(flere problemer, større hus) 

Bemærkninger

Priserne bygger på faste besigtigelsestider af enten 2 eller 3 timer, hvoraf den/de første time(r) oftest benyttes til undersøgelser, mens den resterende time anvendes på notat eller drøftelser af de konstaterede problemstillinger. 

I nogle tilfælde er et notat overflødigt, og i disse tilfælde vil det være af langt større værdi for jer, at bruge tiden på yderligere undersøgelser, samt at I får tilsendt diverse relevante informationer og dokumenter fra Morten K. Mathiasen. Dette kunne være relevante byg-erfa blade, anvisninger, produktinformationer mv. Dette forventningsafstemmer vi nærmere på adressen.  

Der er ikke i prisen indeholdt yderligere opfølgning på sagen, herunder rapporter eller notater. Hvis der måtte opstå behov for opfølgning, fx via telefonsamtale eller mailkorrespondancer udføres sådanne arbejder på timebasis til kr. 1.500,00/time, der faktureres pr. påbegyndte 15 minut.