renoveringsrådgivning samt renoveringsplan

Står du overfor en større renovering af huset, som eksempelvis en tagudskiftning, udskiftning af vinduer, gulve eller lignende, kan du hos mig få god og uvildig rådgivning omkring dette. 

Mange nøjes med at spørge håndværkeren til råds – hvilket kan være fint – men der findes ofte flere måder at renovere på, end hvad mureren eller tømreren kan tilbyde. 
Når man renoverer, kan der være mange faktorer at tage højde for. Der er lovkrav til energiforbedringer, ligesom renoveringerne skal udføres forsvarligt, hvad angår fugt og holdbarhed, forhold som mange håndværkere desværre ikke mestre. 

Står du foran at skulle renovere en bevaringsværdig ejendom, så står jeg registreret som rådgivende ingeniør hos Raadvad Centeret, en samlet rådgiverliste over rådgivere med særlig viden og erfaring vedr. bevaringsværdige huse. 

Dertil glemmer mange at få lavet ordentlige beskrivelser, tegninger og deslige, samt ikke mindst kontrakter med de udførende håndværkere.  

Renoveringsplan

Der findes mange forskellige måder at angribe en renovering på. Skal vinduerne skiftes sammen med facaderenoveringen, og bør man lave gulvvarme sammen med udskiftningen af gasfyret?

Her kan jeg hjælpe jer med at planlægge den gode og fornuftige renovering, og opsætte forskellige scenarier for ombygning og renoveringer.  

Obs!

Renoveringsrådgivning må ikke sammenlignes med egentlig projektering. Større renoveringer kan kræve egentlig projektering, (arbejdsbeskrivelser, tegninger mv.) og evt. statiske eller energiberegninger. Dette udføres typisk af arkitektfirmaer, og her har vi en række samarbejdspartnere som kan træde til.

Med en renoveringsrådgivning fra mig får du følgende:

  • Grundige byggetekniske undersøgelser af de relevante bygningsdele 
  • Drøftelser vedr. mulighederne og forskellige løsninger 
  • Rådgivning vedr. energiforbedringer 
  • Rådgivning vedr. lovgivning 
  • Rådgivning vedr. aftaler, arbejdsbeskrivelser og kontrakter 
  • Udarbejdelse af renoveringsplaner, (rapportering)*

    * Efter nærmere aftale og tilbud

     

 

Eksempler på fastprisaftaler

2 timer, 5.000 kr. inkl. moms
(enkelte forhold, mindre hus)

3 timer, 6.000 kr. inkl. moms
(flere forhold, større hus)

Bemærkninger

Priseksempler bygger på faste besigtigelsestider på op til enten 2 eller 3 timer, hvoraf den/de første time(r) oftest benyttes til undersøgelser, mens den resterende time anvendes på notat eller drøftelser af de konstaterede problemstillinger. 

I nogle tilfælde er et notat overflødigt, og i disse tilfælde vil det være til langt større værdi for jer at bruge tiden på yderligere undersøgelser, samt at I får tilsendt diverse relevante informationer og dokumenter fra Morten K. Mathiasen. Dette kunne være relevante byg-erfa blade, anvisninger, produktinformationer mv. Dette forventningsafstemmer vi nærmere på adressen.  

Der er ikke i prisen indeholdt yderligere opfølgning på sagen, herunder rapporter eller notater. Hvis der måtte opstå behov for opfølgning, fx via telefonsamtale eller mailkorrespondancer udføres sådanne arbejder på timebasis til kr. 1.500,00/time, der faktureres pr. påbegyndte 15 minut.