Køberrådgivninger

Køb af bolig er en af de største beslutninger vi tager i livet, uagtet der købes stort eller småt.

Køberrådgivning – Private huse 

Det er dit hjem, din havn, din sikre ramme, og derfor er det ekstra vigtigt, at du finder det helt rigtige hus, som ikke gemmer på kedelige overraskelser.

Bygninger er lige så forskellige som mennesker, og der findes reelt ikke to huse som er helt ens. Ved at hyre en erfaren byggesagkyndig til at gennemgå hele huset, får du syn for sagen, og bliver klædt bedre på til at træffe et af dit livs største beslutninger.

Tilstandsrapporten, el-installationsrapporten og energimærket er gode dokumenter at læne sig op ad, men de fortæller sjældent det sammen billede af husets kvalitet, stand og udfordringer.

Som uvildig byggeteknisk ekspert kan jeg give jer et dybere og bedre indblik i huset. Det er ikke uhørt, at folk efter en gennemgang siger ”Nej hvor har vi lært meget om huse(t)”.  Og så er min rådgivning fuldendt, for det er netop der meningen med gennemgangen bliver tydelig.

Med en køberrådgivning får du følgende:

  • Gennemgang af relevante dokumenter – tilstandsrapport, elrapport og energimærke, (tegninger)
  • Introduktion til hustype og det at være husejer, (førstegangskøbere)
  • Grundig byggeteknisk gennemgang af hele huset herunder relevante byggetekniske undersøgelser
  • Gennemgang af og forklaring af ejendommens fejl og mangler
  • Vejledning vedr. renoveringer i forbindelse med overtagelse af ejendommen
  • Rådgivning om forventet vedligeholdelse af ejendommen
  • Rådgivning omkring udfordringer, når der skal tegnes hus- og ejerskifteforsikring
  • Generel vurdering af ejendommen i forhold til tilsvarende ejendomme

Køberrådgivning til lejligheder

Køb af lejlighed kan give lige så mange problemer og udfordringer som køb at et hus.
Derfor tilbyder jeg køberrådgivning til dig, der gerne vil købe en ejerlejlighed eller en andelslejlighed.

I modsætning til et huskøb tilbydes der hverken tilstandsrapport eller ejerskifteforsikring ved lejlighedskøb, og på den måde kan man sige, at køberrådgivning næsten er vigtigere her, end ved køb af et hus.

Ved en købergennemgang af en lejlighed undersøger jeg grundigt hele lejligheden, og udfører de relevante byggetekniske undersøgelser.

Der vil typisk være stor fokus på badeværelser, fugt- og kuldeproblemer, samt installationerne.
Dertil kigger jeg på hele ejendommen. Som lejlighedsejer bliver du reelt medejer af en stor ejendom, og derfor er det vigtigt, at du kender tilstanden af ejendommen, og får mulighed for at stille spørgsmål til denne.
Vi kigger derfor samlet på ejendommen udefra, samt på både opgang(e), kælder- og tagrum.

Køberrådgivning til landejendom

Mange drømmer om landejendommen på landet, måske endda med stalde, lade og deslige. Men i modsætning til køb af parcelhus tilbydes der hverken tilstandsrapport eller ejerskifteforsikring ved køb af landejendomme, og på den måde kan man sige, at køberrådgivningen næsten er vigtigere her, end ved køb af et almindeligt hus.

Læg dertil, at landejendomme ofte er ældre ejendomme, hvilket i sig selv kræver en helt særlig indsigt i renovering og ofte løbende vedligehold. Det er heller ikke uset, at landejendommene og de tilhørende sidebygninger er i mindre god stand, hvorfor rådgivninger vedr. køb af landejendomme ofte har et stort indhold af rådgivning vedr. renovering og vedligehold.
Jeg står registreret som rådgivende ingeniør hos Raadvad Centeret, en samlet rådgiverliste over rådgivere med særlig viden og erfaring vedr. bevaringsværdige huse.

Landejendomme kan være store, og have en del bygninger der skal kigges på. Derfor skal du påregne en længere rådgivning på 3-5 timer, samt øget tid på rapportskrivning. Ring for nærmere pris.

Køberrådgivning til mindre erhvervsbygninger, (butikker, kontorer, klinikker mv).

Jeg tilbyder også rådgivning til små og mellemstore virksomheder der ønsker at investere i ejendomme. Dette kunne være mindre kontorejendomme, butikker, klinikker mv. 

I forbindelse med køb af erhvervsejendommen tilbydes der ikke tilstandsrapport eller ejerskifteforsikring.  
Ejendommen gennemgås med jeres behov i fokus. Der vil ofte være behov for ombygninger, hvilket vi så kommer nærmere ind på, sammen med evt. behov for renovering og udbedring, samt fremtidigt vedligehold. 

Eksempler på fastprisaftaler

2 timer, 5.000 kr. inkl. moms
(under 150 m2)

3 timer, 6.000 kr. inkl. moms
(over 150 m2)

Bemærkninger

Der er ikke i prisen indeholdt yderligere opfølgning på sagen, herunder rapporter eller notater. Hvis der måtte opstå behov for opfølgning, fx via telefonsamtale eller mailkorrespondancer udføres sådanne arbejder på timebasis til kr. 1.500,00/time, der faktureres pr. påbegyndte 15 minut.