Energirenovering

Benyt dig af en bred erfaring indenfor bygningsoptimering, varmepumper, solceller og andre tekniske installationer.

Med bred erfaring indenfor renovering og energioptimering tilbyder jeg, via en grundig bygningsgennemgang, uvildig energirådgivning. 

Læs mere om energimærker og varmeregningen ➞

Min erfaring stammer dels fra stillingen som Energiansvarlig Fagekspert hos Videncenteret Bolius.

Jeg brænder for den grønne omstilling og har utallige energirådgivninger bag mig, samt en bred erfaring og videreuddannelse indenfor bygningsoptimering, varmepumper, solceller og andre tekniske installationer. 

Jeg har viden fra følgende kurser:

 • Renovering af strøgulve, energibesparende og sunde konstruktioner (Tekn. Inst.)
 • KSO-ordningen for solcelleanlæg, Teknologisk Institut
 • Varmepumpekursus for rådgivere, Teknologisk Institut
 • Kursus for rådgivere om VE-baseret (vedvarende energi) opvarmningsformer,
 • Teknologisk Institut
 • Varmeisolering og dampspærre, Teknologisk Institut
 • God energirådgivning, Teknologisk Institut
 • Termografikursus, Buhl & Bønsøe

Hos mange er termografi er særlig ydelse. Termografering er altid inkluderet i en energirådgivning hos mig. Dog kan der typisk kun opnås en god termograferingsydelse i vinterhalvåret, da termografering handler om at spotte kuldebroer, både udefra og indefra.

Jeg har længe udført termografering, og har været medforfatter på bogen ”Vejledning i bygningstermografi”.

Læs mere om termografering her ➝

Læs ydere mere om termografering her i denne pjece til husejere som agter at købe en termografiydelse ➝

Med en energirenovering får du følgende:

 • Drøftelser vedr. jeres udfordringer med kuldeproblemer, høje varmeudgifter
 • Vurdering og rådgivning vedr. jeres ønsker og tanker, (samt økonomi)
 • Grundige byggetekniske undersøgelser af de relevante bygningsdele og installationer.
  – Herunder fugtmålinger og termografering efter behov
 • Rådgivning omkring de muligheder og energitekniske løsninger der findes
 • Vurdering af energibesparelserne, (energi, kroner og øre, samt CO2)
 • El- og vandbesparelser
 • Udarbejdelse af energirapport – efter nærmere aftale
 • Undersøgelse af hulmursisolering, (destruktivt indgreb) – efter nærmere aftale

Eksempler på fastprisaftaler

2 timer, 5.000 kr. inkl. moms
(få problemer, mindre hus, op til 150 m2)
.

3 timer, 6.000 kr. inkl. moms
(flere problemer, større hus, over 150 m2)

Bemærkninger

Alt efter dit hus størrelse og kompleksiteten af husets problemer/løsninger, kan det dog bliver dyrere, da Morten enten skal bruge en længere rådgivning eller der er brug for at skrive et notat til sagen.

Der er ikke i prisen indeholdt yderligere opfølgning på sagen, herunder rapporter eller notater. Hvis der måtte opstå behov for opfølgning, fx via telefonsamtale eller mailkorrespondancer udføres sådanne arbejder på timebasis til kr. 1.500,00/time, der faktureres pr. påbegyndte 15 minut.

Energimærke og varmeregningen

Vil du helst betale 30.000 kr. eller 3.000 kr. for opvarmningen af dit nye hus? Det er den forskel, der kan være på et hus med det bedste og det ringeste energimærke. Og for nogle gamle huse, kan prisen endda være endnu højere. 
Det skal du være opmærksom på, inden du skriver under på købsaftalen 

Mange undervurderer, hvad det koster at varme et hus op og får sig derfor en slem overraskelse, når regningen for at holde huset varmt kommer. Men inden da kan det for nogle betyde, at banken ikke vil give lov til huskøbet, fordi varmeregningen vil æde hele rådighedsbeløbet op. 

Som sælger af et hus betyder dette også, at du afskærer en del potentielle købere, idet de enten selv læser teksten, (læs beløbet) på væggen, eller også får de simpelthen et nej fra banken, før de overhovedet har været ude og kigge på huset. 

Energimærket fortæller på en skala fra A til G, om husets energistandard, men også hvilke forbedringer det kan betale sig at udføre, så varmebehovet sænkes.

På samme måde som med tilstandsrapporter, skal man kunne læse en smule mellem linjerne, for det er bestemt ikke alt der er med i disse rapporter. Eksempelvis kan man ud over en lavere el- og varmeregning også opnå bedre varmekomfort og indeklima ved at energirenovere. I et energimærke skeles der udelukkende til økonomisk rentabilitet. Men selvom et energiforbedrende tiltag er økonomisk over en årrække, kan det stadigvæk give mening at udføre disse tiltag, for at forbedre komforten i boligen, dvs. minimere træk og kulde mv.

Et klassisk eksempel på dette kunne være at udskifte husets vinduer og døre. Det kan være ganske dyrt, måske omkring en 100.000 kr. og man sparer måske kun reelt en 2.000-3.000 kr. om året på varmeregningen, altså en simpel tilbagebetalingstid på 30-50 år. Men omvendt slipper I for 30 år med træk og kulde, kondensvand i ruderne, og vedligeholdet af ældre (ikke bevaringsværdige) vinduer.
Læs mere om bevaringsværdige huse her.

Læg mærke til, at der i energimærkerne er ”grønne” forlag til energiforbedringer. I nogle af dem, er der angivet en investeringspris, og i andre af forslagene er der ikke angivet investeringspriser. 

De forslag med priser er forslag som er økonomisk rentable, altså at besparelserne på varmeregningen har betalt investeringen ind, før halvdelen af levetiden for bygningsdelen er gået, (typisk omkring 20 år). 

Er der ikke en pris angivet, kan energibesparelsen alene ikke betale for efterisoleringen eller udskiftningen. Tilbagebetalingen er altså længere end selve bygningsdelens levetid, (ca. 40 år). 
Det er også det man i gamle dage skrev som ”skal du alligevel bygge om, så er det en god idé at efterisolere”. 

Beregnet energiforbrug 

Udover det beregnede energiforbrug i energimærket skal du også finde sælgers oplysninger om varmeforbruget. Det står ofte i selve energimærket på de bagerste sider. Og ellers skal du udbede dig de sidste års varmeregninger fra sælger, så du kan se det reelle forbrug. 

Der kan nemlig godt være en større forskel mellem det i energimærket beregnede og teoretiske energiforbrug, og så det som huset reelt bruger! 

Et energimærke bygger nemlig på en simpel beregning. Energikonsulenten måler huset op og indtaster det hele i et regneprogram, der så kommer med et teoretisk varmeforbrug. Det rammer oftest ret godt, men der kan være forskel. 

Idéen er, lidt ligesom med bilers ”kørte km. på literen”, at der gives et standardiseret forbrug, hvor man tager udgangspunkt i en standardfamilie der varmer huset op til ca. 20-21° C. Men er man ikke en standardfamilie, (flere eller færre) eller kan man godt lide at varme huset op til 24° C så kan man få et helt andet resultat.

Obs! Et energimærke holder og er gyldigt i 10 år.

Men der er sket virkelig meget på energifronten bare de sidste 3 år! Du kan altså godt opleve at skulle købe et hus, med et 5,6 eller 9 år gammelt energimærke med sig. Og her skal man lige se sig for, for det kan så være mangelfuld opdatering, både hvad angår energiløsninger, men også på energipriserne.

Varmeregningen kan halveres 

Da det har stor betydning, om du varmer op med fjernvarme, varmepumpe, gas, olie eller elradiatorer, er altid værd at overveje, om der er behov for en anden opvarmningsform af huset 

Hvis huset opvarmes med oliefyr, kan det næsten kun gå for langsomt med at få skiftet over til en varmepumpe, eller fjernvarme, hvis det tilbydes i lokalområdet. Det samme kan man sige om ældre simple elradiatorer. Her bør man klart modernisere med nye elradiatorer kombineret med en varmepumpeløsning.  
Under normale forhold vil du typisk kunne halvere varmeregningen ved at skifte fra oliefyr til fjernvarme.  

I 2013 var jeg med i en større kampagne for Energistyrelsen om at få flere folk til at droppe oliefyret. Vi kom langt, men der findes stadigvæk alt for mange oliefyr derude. Og med den nye klimalov varer det ikke længe før turen kommer til gaskedlerne (!) 

Husk klimaet 

Energirenovering handler også om klimaet. Mange er i dag blevet klimabevidste og laver tiltag såsom at droppe kødspisning, køre mindre, undgå flyrejser mv. Men faktum er, at vores huse er en de største energiforbrugere – både når det kommer til drift, men også det at bygge. 

Du gør derfor klimaet en stor tjeneste, ved at energirenovere dit hus fordi din CO2-udledning reduceres væsentligt. Og særligt hvis du hopper over på varmepumpeløsninger som drives af grøn strøm.