Rådgivning vedrørende indeklima 

Indeklima er et komplekst emne. Det handler ikke bare om fugt.

Indeklimaet i vores bolig har stor betydning for vores velvære og sundhed. Den typiske dansker opholder sig op til 80-90 % af tiden indendørs, og derfor er det ekstra vigtigt at der er styr på indeklimaet, samt at I som boligejere, har viden til at agere korrekt.

Der er mange ting i og omkring huset som påvirker indeklimaet. Det kan være alt lige fra varme, kulde, fugt, lugt, radongasser, skadelige partikler, skimmelsvampe, røg, dårligt lys osv. 

Uvildig rådgivning er yderst vigtigt her, for ellers kan I hurtigt blive rådgivet forkert, da der findes mange forskellige ”smarte” løsninger med fx ventilation eller indvendig efterisolering, der kan gøre mere skade end gavn for dit indeklima.  

Vi hører ofte om sælgere der gerne vil sælge husejere luftrensere, varmepumper eller systemer med elektrisk osmose som fjerner alle fugtproblemer i huset, og meget andet. 

Brug altid uvildig rådgivning, og gerne fra en rådgiver der rådgiver ud fra faktuelle og bygningsfysiske principper. 

Med en indeklimarådgivning får du følgende: 

 • Vurdering af huset og indeklimaet 
 • Grundige byggetekniske undersøgelser af de relevante bygningsdele for vurdering af problemer og skader der påvirker indeklimaet 
 • Rådgivning omkring de forhold som konstateres  
 • Drøftelse af løsningsforslag.
 • Kontrol og eftermålinger * 

* Efter nærmere aftale og tilbud 

Fugt og skimmelsvampe

Desværre oplever mange familier at få problemer med skimmelsvampe i deres huse eller lejlighederne. Årsagerne kan være mange og handle om alt fra mangelfuld eller dårlig udluftning, til store og omfattende skader.

Oftest opdages skimmel ved at man ser det på overfladerne i boligen. Mange opdager det bagved sengemøbler eller hvis man flytter et skab fra en kold ydervæg.
Du kan også opdage skimmelsvamp på andre måder, f.eks. ved at gå på loftet eller i kælderen og pludselig lugte en lugt som du bedst kender fra skovbunden, som giver mistanke om vækst af skimmelsvamp.

Andre oplever at de bliver syge, eller kronisk er trætte eller har hovedpine. Der findes reelt en række symptomerne, og skulle du lide af symptomer på “indeklimasyge” efter at have eksponeret for skimmelsvampe, skal du kontakte egen læge.

En anden måde kan netop være, at du i forbindelse med en undersøgelse hos lægen bliver spurgt, om du eventuelt har problemer med skimmelsvamp i hjemmet.

Skimmelsvampe er farlige for mennesker, hvis svampene forekommer i større mængder inde døre, hvor vi opholder os. Påvirkning fra skimmelsvampe over længere tid kan være sundhedsskadeligt for mange mennesker.

Der skal være tre forhold til stede i ejendommen for, at skimmel kan vækste:

 1. Fugt
 2. Varme
 3. Organisk materiale

Men selv støv på kolde overflader, som danner kondens, er rigeligt til at der kan vokse store mængder skimmelsvampe. Så generel god rengøring er også med til at holde skimmelsvampevækst væk.

Har I enten opdaget skimmelsvampe eller andre aftegninger som I er i tvivl om, så anbefales det, at få forholdet undersøgt af en uvildig byggesagkyndig, som ikke kommer for at sælge jer en skimmelafrensning.

Få også gerne undersøgt fugtforhold og skader før I anmelder det som en skade til forsikringen. Det skyldes, at skimmelsvampe som oftest er undtaget i forsikringsbetingelserne, og skaden derfor skal anmeldes som en dækningsberettiget fugtskade, om muligt.

Med en fugtteknisk rådgivning får du følgende: 

 • Drøftelser vedr. jeres mistanke og oplevelser  
 • Grundige byggetekniske undersøgelser af de relevante bygningsdele og installationer 
  • Herunder fugtmålinger og termografering efter behov 
  • Evt. destruktive indgreb, (åbning af gulve, vægge mv.) 
  • Skimmelprøver * 
 • Rådgivning omkring de forhold der viser sig 
 • Vurdering af løsninger og forsikringsmuligheder 
 • Rådgivning om hvordan I skal forholde jer 
 • Udarbejdelse af rapport*

  * Efter nærmere aftale og tilbud

Eksempler på fastprisaftaler

2 timer, 5.000 kr. inkl. moms.

3 timer, 6.000 kr. inkl. moms.

Skimmelprøver  

Skimmelprøver kan udtages til analyse ved besigtigelsen.  

Analyser afregnes efter forbrug, og omfanget aftales på besigtigelsesdagen inden prøverne udtages. 

Prøver udtages kun hvis der er behov for dette, og hvis det bidrager til nærmere opklaring og dokumentation. 

MycoMeter analyser, pr. stk. 850,00 kr. inkl. moms 

V8 Agarplader, pr. stk. 850,00 kr. inkl. moms 

DNA analyser, pr. stk 2.000,00 kr. inkl. moms 

Bemærkninger

Priserne bygger på faste besigtigelsestider af enten 2 eller 3 timer, hvoraf den/de første time(r) oftest benyttes til undersøgelser, mens den resterende time anvendes på notat eller drøftelser af de konstaterede problemstillinger. 

Der er ikke i prisen indeholdt yderligere opfølgning på sagen, herunder rapporter eller notater. Hvis der måtte opstå behov for opfølgning, fx via telefonsamtale eller mailkorrespondancer udføres sådanne arbejder på timebasis til kr. 1.500,00/time, der faktureres pr. påbegyndte 15 minut.

Prøverne sendes til laboratorie.

En skimmelundersøgelse med mig, følger nøje de retningslinjer der er udstukket fra bl.a. BUILD, (SBi) og de gældende vejledninger. Jeg har selv deltaget i følgegruppen for disse vejledningers udarbejdelse.

Ligeledes sidder jeg i bestyrelsen for Tænketanken Fugt & Skimmel.

Råd og svamp (forsikring)  

Råd og svampeskader i vores huse er oftest dækket af husforsikringen. Men både råd og svamp er typisk blot følgevirkningerne af en anden fejl og/eller skade på huset.  

Skulle du opdage råd- eller svampeskader på dit hus, kan du få brug for en nærmere udredning af årsagen. Her kan det være en fordel med en erfaren bygningsekspert. 

Læs desuden mere om forsikringsrådgivning  ➝

Med en fugtteknisk rådgivning fra mig får du følgende: 

 • Vurdering af sagens forhold og forsikringsdækning 
 • Gennemgang af dine forsikringsbetingelser og eventuelle klausuler eller forbehold 
 • Grundige byggetekniske undersøgelser af de relevante bygningsdele og skader 
 • Rådgivning omkring de forhold som konstateres og hvordan du står i forhold til dine forsikringsdækninger 
 • Drøftelse af løsningsforslag (Hvad gør du nu) 
 • Udarbejdelse af notat omkring de konstaterede forhold som du kan sende til forsikringsselskabet* 
 • Deltagelse på møder med forsikringens repræsentanter og anden korrespondance * 
 • Kontrol med skadesudbedringer *

  * Efter nærmere aftale og tilbud