Miljøpolitik

Jeg er miljøbevidst i hverdagen, og har stor fokus på bæredygtighed, økologi og klimapåvirkninger.

Det betyder at hvis du ønsker det, kan jeg give dig rådgivning omkring energi, C02 aftryk, klimasikring samt genanvendelighed indenfor fx byggematerialer.

Strømmen til både kontoret og ”ellerten” kommer fra solceller og vindmøller med Sol&Vind Energi fra SEAS-NVE. Udover at få strøm fra vindmøller og solceller, har vi også GlobalEnergi fra SEAS-NVE hvor vi dermed bidrager til en større Klimafond.

Du kan læse mere Global Energi her, som bl.a. anbefales af Danmarks Naturfredningsforening  ➞

Huset/kontoret får opvarmet brugsvandet med solfanger og bygningen er selvfølgelig energioptimeret hele vejen rundt.

 

Grøn kørsel

Firmaets største klimabelastning kommer fra de mange kilometer jeg dagligt kører for at komme ud til jer husejere. Kørslen foregår derfor med en ren elbil, som får strømmen fra SEAS-NVE’s Global Energi, (grøn energi), samt Clever, (som er af ejet af netop SEAS-NVE).

Dertil har jeg taget på FDMs Kør Grønt kursus, som er et heldagskursus, hvor man lærer at køre grønt og miljørigtigt i egen bil, og dermed gerne kan spare op til 20 % af ”brændstofs” forbruget.

Læs mere om FDMs KørGrønt kursus her ➞

Digitaliseret sagshåndtering

Al sagshåndtering hos Morten K. Mathiasen er digitalt.
Printning udføres kun uhyre sjældent for at spare på ressourcerne, (blæk, papir, strøm).

Kvalitets- og ansvarspolitik

Visionen er at være med til at forny og forbedre byggebranchen. Dette gør jeg dagligt ved et tæt samarbejde med mange af byggeriets parter. For at give mine erfaringer, (og holdninger) videre til andre, deltager jeg i en række faglige følgegrupper og har oprettet egne erfaringsudvekslingsgruppe.
Jeg tager desuden imod praktikanter og holder foredrag.

Mit fokus er på kvalitet, robusthed og bæredygtighed. Mit arbejde med egen kvalitet er en vigtig del af denne vision, derfor stiller jeg høje krav også til andre aktører.

Det er firmaets kvalitetspolitik, at alle tekniske ydelser skal være kvalitetssikret i henhold til højeste standard.

God adfærd og høje etiske standarder er kendetegnet for firmaet
Morten K. Mathiasen ApS.

GRUNDLAGET FOR VORES ARBEJDE MED KVALITET 

N

100% fokus på vores kunder

N

Vi arbejder dagligt med forbedring

N

Vi udveksler erfaringer 

N

Vi optræder ansvarligt