Hjælp til forsikringssager 

Mange husejere oplever, at de midt i en krise med skade på huset, også skal til at kæmpe imod deres forsikringsselskab.

Mange husejere kan desværre nikke genkendende til at møde et afvisende forsikringsselskab, som ikke ønsker at dække deres skader. 

Forholdet med afvisninger på skadesdækninger opleves hos alle de tre typiske bygningsforsikringer: 

Den almindelige husforsikring – også kendt som storm og brandforsikring, men som også dækker råd og svampeskader, indbrud mv. 

Ejerskifteforsikring – som dækker skjulte skader og ulovligheder ved et huskøb 

Den obligatoriske byggeskadeforsikring – forsikringen tegnes ved opførelse af nye huse, til sikring imod væsentlige byggeskader.

Forsikringsrådgivning kræver en særlig indsigt i byggetekniske regler, samt indsigt i forsikringsmæssig håndtering, hvad angår skadesbegreber, dækninger mv.  

Med forsikringsrådgivning får du følgende:

  • Vurdering af sagens forhold, samt hvad du oplever 
  • Gennemgang af dine forsikringsbetingelser og eventuelle klausuler eller forbehold 
  • Grundige byggetekniske undersøgelser af de relevante bygningsdele og skader 
  • Rådgivning omkring de forhold der konstateres og hvordan du står i forhold til dine forsikringsdækninger 
  • Drøftelse af løsningsforslag (Hvad gør du nu) 
  • Udarbejdelse af notat omkring de konstaterede forhold som du kan sende til forsikringsselskabet
  • Deltagelse på møder med forsikringens repræsentanter og anden korrespondance * 
  • Kontrol med skadesudbedringer *

* Efter nærmere aftale og tilbud

Eksempler på fastprisaftaler

2 timer, 5.000 kr. inkl. moms
(enkelte forhold, mindre hus)

3 timer, 6.000 kr. inkl. moms
(flere forhold, større hus)

Bemærkninger

Ovenstående priseksempler bygger på faste besigtigelsestider på op til enten 2 eller 3 timer, hvoraf den/de første time(r) oftest benyttes til undersøgelser, mens den resterende time anvendes på notat eller drøftelser af de konstaterede problemstillinger.

I nogle tilfælde er et notat overflødigt, og i disse tilfælde vil det være til langt større værdi for jer at bruge tiden på yderligere undersøgelser, samt at I får tilsendt diverse relevante informationer og dokumenter fra Morten K. Mathiasen. Dette kunne være relevante byg-erfa blade, anvisninger, produktinformationer mv. Dette forventningsafstemmer vi nærmere på adressen.

Der er ikke i prisen indeholdt yderligere opfølgning på sagen, herunder rapporter eller notater. Hvis der måtte opstå behov for opfølgning, fx via telefonsamtale eller mailkorrespondancer udføres sådanne arbejder på timebasis til kr. 1.500,00/time, der faktureres pr. påbegyndte 15 minut.