Vedligeholdelsesrådgivning og vedligeholdelsesplan

Få det fulde overblik over husets tilstand, samt husets behov for fremtidige vedligehold og renovering, typisk 15 år frem.

Private huse og landejendomme, samt mindre erhverv

Biler køres til serviceeftersyn en til to gange om året, og man har typisk enten et serviceabonnement eller som minimum en vedligeholdelseskonto med opsparinger til bilens service. Men overraskende få mennesker har styr på husets vedligehold, og endnu færre har lavet en decideret plan for vedligehold.

Jeg er ekspert indenfor renovering, vedligehold og energirenovering, derfor kan jeg hjælpe og give dig det fulde overblik over husets tilstand, samt husets behov for fremtidige vedligehold og renovering, typisk 15 år frem.

Der tilbydes både mundtlige vedligeholdelsesrådgivninger uden rapport. Men der tilbydes også enten et kortfattet notat med de væsentligste overskrifter, eller en fuld vedligeholdelsesplan.
(eksempler på sigt).

Der tilbydes faste priser på rådgivning vedr. vedligeholdelse. Her er der dog noget større forskel på rådgivningerne fra ejendom til ejendom, og derfor varierer priserne en del alt efter størrelsen og alderen på huset.

Et ældre hus er typisk mere vedligeholdelseskrævende – der er derfor flere punkter at tale om.

Rapportpriserne her er prisen for en såkaldt vedligeholdelsesplan med 15 års budget og nærmere beskrivelser af vedligeholdsaktiviteterne.

Med en vedligeholdelsesrådgivning får du følgende:

 • Grundige byggetekniske undersøgelser af hele huset ude og inde
 • Drøftelser vedr. udbedringer, vedligehold samt forbedringer
 • Rådgivning vedr. energiforbedringer
 • Prioritering af kommende arbejder og aktiviteter
 • Generel vurdering af ejendommen i forhold til tilsvarende ejendomme
 • Udarbejdelse af udførlig vedligeholdelsesplan for ejendommen, (valgfri).

INDSIGT - artikel fra Bolius

Da Lea Clausen og Mads Havemann købte et gammelt hus, fik de brug for hjælp til at få et overblik over, hvad der var vigtigt at få repareret, udskiftet og vedligeholdt – og hvornår det skulle gøres. Derfor bestilte de en vedligeholdelsesplan, og den har de brugt flittigt.

Læs hele artiklen →

INDSIGT - artikel fra Bolius

Vi skal vedligeholde vores boliger for bygningens, pengenes, klimaets – og vores egen – skyld. Får du først knækket koden til, hvornår du skal vedligeholde din bolig, slipper du for at reparere eller udskifte ting, der med den rette kærlighed i tide kunne have holdt meget længere.

Læs hele artiklen →

Ejer- og andelslejligheder

En vedligeholdelsesplan er det vigtigste værktøj for bestyrelsen af en eller flere ejendomme.
Uden overblik over bygningens nuværende tilstand samt dens behov for vedligehold og renovering kan det være svært at prioritere rigtigt.

Med mig på besøg får I en grundig gennemgang af jeres ejendom fra kælder til kvist.

En vedligeholdelsesrådgivning og tilhørende vedligeholdelsesplan fra mig, har fokus på grundige byggetekniske undersøgelser samt dialog med jer i bestyrelsen. Vedligeholdelsesplanen tager udgangspunkt i jeres ejendom samt jeres behov og øvrige planer for ejendommen.

En vedligeholdelsesplan må ikke sammenlignes med en tilstandsrapport som man kender fra hussalg. En vedligeholdelsesplan er et arbejdsredskab for bestyrelsen, den indeholder konkret rådgivning, samt anbefalinger og vejledninger.

Selve gennemgangen starter med et grundigt møde, hvor vi sætter vi os ind i ejendommen på papiret, dens vedligeholdelseshistorie, evt. tidligere rapporter, energimærker, el- vand og varmeforbrug mm. samt foreningens behov og ønsker for ejendommen. Herefter gennemgår jeg hele ejendommen sammen med jer.

Jeg er ekspert indenfor renovering, vedligehold og energirenovering, derfor kan jeg hjælpe jer og give jer det fulde overblik over hele ejendommens tilstand, samt ejendommens behov for fremtidige vedligehold og renovering.

Jeg udarbejder en vedligeholdelsesplan til jer, der redegør for ejendommens aktuelle behov for udbedringer samt kommende behov for hhv. alm. vedligehold og udbedring over de kommende 15 år. Vedligeholdelsesplanen indeholder også ofte forslag til deciderede energiforbedringer.

Med en vedligeholdelsesrådgivning får du følgende:

 • Grundige byggetekniske undersøgelser af hele huset ude og inde 
 • Drøftelser vedr. udbedringer, vedligehold samt forbedringer 
 • Rådgivning vedr. energiforbedringer 
 • Prioritering af kommende arbejder og aktiviteter  
 • Generel vurdering af ejendommen i forhold til tilsvarende ejendomme 
 • Udarbejdelse af udførlig vedligeholdelsesplan for ejendommen