Termografering

Termografering er blevet et vigtigt redskab til at reducere bygningers energiforbrug og opnå fornuftige indeklimaforhold.

Termografering

Termografering er en metode, som kan anvendes til at påpege termiske afvigelser i bygningens klimaskærm uden destruktive indgreb i konstruktionen.

Indtil for få år siden var termografiudstyr meget kostbart at anskaffe og det var derfor primært de store firmaer som anvendte termografering. I dag er fokus på energi og indeklima imidlertid vokset samtidig med at priserne på termografiudstyr er faldet. Man kan erhverve sig et ganske udmærket termografikamera der kan sættes på en smartphone. Dette har medført, at der er kommet mange flere aktører i spil, hvoraf flere ikke har den nødvendige uddannelse og viden om termografering.

Men termografering er en svær størrelse, og der er stor risiko for at man kan mistolke de termografiske billeder og hurtigt komme frem til forkerte konklusioner hvis man ikke er uddannet til at udføre de korrekte målinger som det reelt er – måling af overfladetemperaturer.

Derfor er det vigtigt, at man allierer sig med en termografør, som ikke kun ved, hvordan man skal håndtere sådan et kamera, men også, hvordan man skal tolke billederne. Dertil kommer så, at bygningstermografering, (man bruger også termografi i en lang række andre brancher) kræver et enormt stort indblik i bygningskonstruktionerne – både for nye, men også den ældre bygningsmasse.

 

Uddannet termografør
Morten K. Mathiasen er uddannet energivejleder/energirådgiver og dertil termografør med Level 1 kursus, hvilket er en fire dages uddannelse indenfor termografering.
Morten K. Mathiasen har termograferet huse de sidste 10-12 år., og har en stor indsigt i kameraets muligheder, men også dets begrænsninger, for netop at give så præcise målinger og analyser som muligt.

Termografering er en naturlig del af en energirådgivning, på samme måde som fugtmålere hører til en almindelig bygningsundersøgelse.

Når du bestiller en termografering hos MKMbyg.dk får du derfor altid en 100 % uvildig og relevant bygningsgennemgang.

 

Årstidsbestemt
Termografering udføres med de bedste resultater, når der mindst er 10-15 graders forskel på ude og inde, da det giver de skarpeste billeder. Termografering tilbydes derfor primært i vinterhalvåret, (typisk november til april).
Solbeskinnede facader kan udviske temperaturforskellene der på.

Kuldebroer og manglende isolering

Termografing må ikke sammenlignes med røntgen.
Vi kan ikke kigge igennem konstruktionerne, men ved at tolke på enten varme- eller kuldestrømningerne igennem konstruktionerne, kan der tolkes på bygningernes kuldebroer og manglende isolering.
Viden om husets manglende isolering kan bruges aktivt i en energirådgivning.

Søgning efter utætheder

Utætheder i vores huse kan være et langt større problem end kuldebroer. Det er også utæthederne som primært giver problemer med træk.

Når man bruger termografering til at søge efter utætheder, bør det ske sammen en decideret blower-door undersøgelse. Ved en blower-door undersøgelse, sætter man undertryk på huset eller rummet som undersøges. Derved får man ”fremprovokeret” en utæthed, ved at suge den kolde udeluft ind, som det ville gøre ved blæsevejr.

Jeg tilbyder ikke blower-door undersøgelser, men jeg henviser til mine samarbejdspartnere, se øverst på siden.

Termografering af installationer

Termografering kan også bruges til at undersøge gulvvarme-installationer, herunder deres placering og deres effektivitet. Andre vvs-installationer kan der også måles på, ligesom termografi bruges til at undersøge hårdt belastet og overophedet elinstallationer.

Fugtundersøgelser

Termografering kan også bruges i forbindelse med fugtundersøgelser. Fugtige bygningsdele træder ofte tydeligt frem på et termogram, enten som værende varmere eller koldere end de omgivende tørre bygningsdele.

Priser

Termografering er energirådgivning og der rådgives mundtligt på adressen om forbedringsmulighederne.

2 timer på adressen, ( <150 m2 )
5.000 kr. inkl. moms
– mundtlig rapportering *

3 timer på adressen, ( >150 m2)
6.000 kr. inkl. moms
– mundtlig rapportering *

Rapportering efter nærmere aftale, typisk 1-3 timer, (1.500 kr. inkl. moms pr. time).

Bemærkninger

Prisen bygger på en fast besigtigelsestid på 2 eller 3 timer, hvoraf den/de første time(r) oftest benyttes til undersøgelser, mens den resterende time anvendes på drøftelser af de konstaterede problemstillinger, hvilket er den egentlige energirådgivning.

Skal der udarbejdes en skriftlig termografisk rapport faktureres dette på medgået tid efter nærmere aftale, da dette afhænger meget af husets størrelse, og ikke mindst antallet af termografiske billeder/relevante forhold som skal med i rapporten.
Timeantallet vurderes og aftales på stedet, forinden udarbejdelsen af den termografisk rapport.

Der er ikke i prisen indeholdt yderligere opfølgning på sagen, herunder rapporter eller notater. Hvis der måtte opstå behov for opfølgning, fx via telefonsamtale eller mailkorrespondancer udføres sådanne arbejder på timebasis til kr. 1.500,00/time, der faktureres pr. påbegyndte 15 minut.

* (termografiske billeder kan fremsendes efterfølgende som jpeg-billeder, men uden yderligere kommentering eller rapportering).