Samarbejdspartnere

Advokater

Simon Heising, NEXUS Advokater

Henrik Steen Petersen, HSP-Law

Anders Troelse, Pind & Partner

Marie-Louise, Pind & Partner

Arkitekter

Thomas Hjort, m4 arkitekter

Morten Dalsgård, m4 arkitekter

Jan Felland, Arkinaut

(St)  Statiske beregninger
(Bx)  Brandrådgivning, klasse
(T, x)  Termografi og blower door ydelser

Ingeniørfirmaer, (beregning)

Kim Olsson, (S) Kim Olsson A/S

Benny Kjersner, (T) ThermWork

Franz Resen, (St) Torkil Laursen A/S

Troels Ejdrup-Andersen, (St, B2) T-KON

Jesper Steensen, m4 arkitekter

Lotte Stokvad, (St.3, B.3) Stokvad

 

Andre byggesagkyndige

Mikkel Niebuhr, Niebuhr-byggesagkyndig.dk

Jeanette Mikkelsen, Petra Byggerådgivning

Tor P. Petersen, TP-Byggesagkyndig

Sune Thomsen, SNT DK 

 

Andre syn og skønsmænd

Tommy Bunch-Nielsen, Bunch Bygningsfysik

Torben Hviid Rasmussen, THR-Rådgivning

Keld Egholm, Keld Egholm 

Michael Simonsen, Brossi

Erik Brandt, Brandt Byg

Lars Due, (T, Level 3) Isolink

Bent Bagge Nøhr, (T, Level 2)
Dansk Infrarød Inspektions A/S

 

 

BUILD, (SBi) 

Ruut Peuhkuri, Forskningschef 

Erik Brandt, Seniorforsker 

Martin Morelli, Seniorforsker 

Laboratorier

Bøgh & Helstrup
Råd, svampe og skimmelanalyser,

Housetest
DNA-test, skimmelsvampe

Skimmelsvampehund

Skimmelsvampehund.dk
Ved Simone Servais og Kevin I. Adler

 

Lugtsanering

Hefra-Tech
Ved Frank Helverskov og Henrik Rasmussen

BOLIUS  

Medlem af ekspertpanelet Spørg Bolius 

Roskilde Tekniske Skole 

Johnny Lundgren, Faglærer 

Grundejernes Investeringsfond 

Søren Meyer, Udviklingschef 

 

 

Bestyrelsesposter

Næstformand IDA Bygningsfysik Bestyrelsesmedlem IDA Syn og Skøn

Skønsmandsinstanser mv.

Voldgiftnævnet

Syn og skønsmand, Voldgifts Sekretariatet
Faglig dommer, Voldgiftsnævnet

Dansk Byggeri

Syn og skønsmand, Byggeriets Ankenævn

Sagkyndig dommer 

Beskikket sagkyndig dommer,
Østre Landsret

Ingeniørforeningen Danmark 

Syn og skønsmand, IDA Syn og skøn 

Teknologisk Institut 

Syn og skønsmand, Skønsmandsanvisningen 

Faglig dommer

Faglig dommer, Voldgiftsnævnet