Samarbejdspartnere

Advokater

Simon Heising,
NEXUS Advokater

Henrik Steen Petersen, HSP-Law

Anders Troelsen,
Pind & Partner

Marie-Louise Pind, 
Pind & Partner

Arkitekter

Thomas Hjort, m4 arkitekter

Morten Dalsgård, m4 arkitekter

Jan Felland, Arkinaut

(St)  Statiske beregninger
(Bx)  Brandrådgivning, klasse
(T, x)  Termografi og blower door ydelser

Ingeniørfirmaer, (beregning)

Kim Olsson, (St) Kim Olsson A/S

Benny Kjersner, (VVS, T mv.) ThermWork

Franz Resen, (St)
Torkil Laursen A/S

Troels Ejdrup-Andersen, (St, B2) T-KON

Lotte Stokvad, (St.3, B.3) Stokvad

Jesper Steensen, (energiberegninger og brandrådgivning, B2.) m4 arkitekter

 

Andre byggesagkyndige

Mikkel Niebuhr,
Niebuhr-byggesagkyndig.dk

Tor P. Petersen, TP-Byggesagkyndig

Jeanette Mikkelsen,
Petra Byggerådgivning

Sune Thomsen, SNT DK 

Anders Halby, rådgivende bygningsingeniør og murværksspecialist, (Jylland)

Mikkel Larsen, Østergaard bygge- og indeklimateknik A/S

Palle Larsen, PLS Rådgivning Ingeniør ApS

Thomas Christensen, TC Byggerådgivning
(Jylland)

Andre syn og skønsmænd

Tommy Bunch-Nielsen,
Bunch Bygningsfysik

Torben Hviid Rasmussen,
THR-Rådgivning

Keld Egholm, Keld Egholm

Michael Simonsen, Brossi

Erik Brandt, Brandt Byg

Lars Due, (T, Level 3) Isolink

Bent Bagge Nøhr, (T, Level 2)
Dansk Infrarød Inspektions A/S

 

 

BUILD, (SBi) 

Ruut Peuhkuri, Forskningschef 

Erik Brandt, Seniorforsker 

Martin Morelli, Seniorforsker 

Laboratorier

Bøgh & Helstrup
Råd-, svampe- og skimmelanalyser

Østergaard bygge- og indeklimateknik A/S
Indeklimaanalyser og fugtberegninger,
Råd-, svampe- og skimmelanalyser, lyd mv.

Housetest
DNA-test, skimmelsvampe

Skimmelsvampehund

Skimmelsvampehund.dk
Ved Simone Servais og Kevin I. Adler

 

Lugtsanering

Hefra-Tech
Ved Frank Helverskov

BOLIUS  

Medlem af ekspertpanelet Spørg Bolius 

Roskilde Tekniske Skole 

Johnny Lundgren, Faglærer 

Grundejernes Investeringsfond 

Søren Meyer, Udviklingschef 

 

 

Bestyrelsesposter

Bestyrelsesformand, 
IDA Bygningsfysik

Bestyrelsesmedlem, 
IDA Syn og Skøn

Skønsmandsinstanser mv.

Voldgiftnævnet

Syn og skønsmand, Voldgifts Sekretariatet
Faglig dommer, Voldgiftsnævnet

Dansk Byggeri

Syn og skønsmand, Byggeriets Ankenævn

Sagkyndig dommer 

Beskikket sagkyndig dommer,
Østre Landsret

Danske domstole

Beskikket sagkyndig, (småsagsprocessen)

Teknologisk Institut 

Syn og skønsmand, Skønsmandsanvisningen 

Faglig dommer

Faglig dommer, Voldgiftsnævnet