Voldgift, Ankenævn, retssager samt syn & skøn

Voldgift, Ankenævn, retssager samt syn & skøn og forskellen på dem alle.

Prolog

Når der opstår fejl og mangler i byggeriet, vil man som bygherre, (eventuelt forbruger) gerne kunne klage over sin håndværker. Men hvor er det lige man skal rette sin klage?
Det er faktisk ikke så lige til og der er mange faldgruber undervejs. Ofte oplever jeg at mine private kunder ytrer store frustrationer og stor forbavselse over, hvor dårligt en retsstilling man har i forbindelse med fejl og mangler ved byggeri.

Ofte blandes begreberne og ”klageinstitutionerne” sammen. Men det er heller ikke helt nemt, og hvorvidt man skal bruge den ene eller anden kan forvirre selv fagfolk indenfor branchen. Og for at gøre det hele værre, er der også en del overlap mellem dem. For hvor den ene stopper, kan den anden tage over, og skønsmanden som skal vurdere sagen, er typisk udmeldt fra Voldgiftsnævnet, selvom sagen ligger i de almindelige domstole, men som bestemt ikke er det samme som voldgiftsretten.

Forvirret?

Jeg håber at dette faglige notat vil give afklaring og oplysning, for derigennem at stille dig og evt. dine klienter/kunder bedre i en tvistsag samt ved syn og skøn.

Måtte du have yderligere spørgsmål eller kommentarer er du velkommen til at kontakte mig.

Morten K. Mathiasen

Bygningsingeniør M.IDA, energikonsulent, tømrer
Syn og Skønsmand, (Voldgift, Byggeriets Ankenævn, TI mf.)
Beskikket sagkyndig og beskikket faglig dommer, (Voldgift, Østre Landsret mf.)
Indehaver af Morten K. Mathiasen ApS