Artikler og faglige notater

Sådan hjælper du din skønsmand – en kort guide

Sådan hjælper du din skønsmand – en kort guide

I mit daglige virke som syn og skønsmand oplever jeg ofte dårligt organiseret syn og skønsforretninger. Det er dyrt og omstændeligt at føre syn og skøn, og den slags sager er notorisk kendt for at være meget dyre og for at tage meget lang tid.

Voldgift, Ankenævn, retssager samt syn & skøn

Voldgift, Ankenævn, retssager samt syn & skøn

Når der opstår fejl og mangler i byggeriet, vil man som bygherre, (eventuelt forbruger) gerne kunne klage over sin håndværker. Men hvor er det lige man skal rette sin klage?